Vastaanottotarkastukset

Vastaanottotarkastukset

Uuden laitteen tai järjestelmän käyttöönoton yhteydessä suoritettu puolueeton vastaanottotarkastus helpottaa ja selventää asiakkaan ja toimittajan keskinäisiä neuvotteluja vastuista ja velvollisuuksista takuuaikana ja sen jälkeen.

CMT Solutions Oy tarjoaa puolueettomia vastaanottotarkastuksia, missä testein ja mittauksin selvitetään täyttääkö laite tai järjestelmä sille hankintasopimuksessa määritetyt ominaisuudet ja ehdot.

Vastaanottotarkastuksen sisältö riippuu hankitusta laitteesta / järjestelmästä sekä hankintasopimuksen ehdoista. Värähtelyt ovat ne tyypillisimmät ominaisuudet, joita mittauksin ja testein määritetään, mutta ne voivat olla lisäksi mm:

  • Laakerivirrat
  • Liikenopeudet
  • Voima
  • Paine
  • Lämpötila
  • Melu

Toimittamastamme vastaanottotarkastusraportista käy ilmi mittaustuloksineen mitkä hankintasopimuksen ominaisuudet ja ehdot täyttyvät ja mitkä eivät.

EN ISO 5199:2002 Maximum allowable vibration severity
Pump arrangement Pump type Maximum values of r.m.s. vibration velocity, mm/s
h = 225 h > 225
Pump with rigid support Horizontal pumps 3,0 4,5
Pump with flexible support Horizontal pumps 4,5 7,1
All Vertical pumps 7,1
vastaanottotarkastukset