Kuntoanalyysit

Kuntoanalyysit

Tasapainoitustarpeen ja mekaanisen kunnon selvitykset

  • Tasapainotustarpeen määritykset
  • Laakerien ja hammaspyörien mekaanisen kunnon selvitykset
  • Tasapainotukset

NDT-tarkastukset

  • Tela-akseleiden särötarkastukset
  • Imutelavaippojen särötarkastukset
  • Rakenteiden korroosiotarkastukset

Kuormitusjärjestelmien testaukset

  • Nippivoimamittaukset
  • Kudosten kiristimen voimamittaukset

Sylinterihammaspyörien kiilaliitosten mekaanisen kunnon selvitys

Hammaspyörien kokonaiskylkivälykset ja sylinterihammaspyörien kiilaliitosten kunto määritetään kääntämällä hydrauliikkasylinterillä vierekkäisiä kuivatussylintereitä keskenään radiaalisuunnassa ääriasentoihin molemmissa kiertosuunnissa ja mittaamalla sylinterien vaippojen keskinäinen kiertymä.

Mittaustulokseen summautuu hammaspyörien kylkivälykset (kokonaiskylkivälys) ja lisäksi väljän kiilaliitoksen sallima liike.

kuntoanalyysit kuvituskuva
kuntoanalyysit
nippivoimat