Ongelmaratkaisupalvelut

Ongelmanratkaisut

Lähes kaikki olemassa olevat prosessilinjat ja / tai laiteet kärsivät jossain vaiheessa elinkaartaan ongelmista kuten:

 • Komponenttien tai rakenteiden ennenaikainen kuluminen tai vaurioituminen
 • Tuotteen laatuongelmat
 • Prosessin toiminnalliset häiriöt
 • Värähtelyongelmat

Ongelmien ja häiriöiden juurisyynä voivat olla:

 • Staattinen tai dynaaminen mitoitus
 • Suunnittelu
 • Prosessiohjaus
 • Järjestelmän viritys
 • Toimilaitteiden elinkaari
 • Toimintahäiriöt tai laitevika
 • Asennus
Ongelmat ovat yleensä helppo tunnistaa, mutta useissa tapauksissa on erittäin vaikea tai jopa mahdoton määrittää ongelmien juurisyitä ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä, ilman oikeita mittaus- ja analysointityökaluja.
Yrityksemme ajanmukaiset mittaus- ja analysointityökalut, laaja anturivalikoiman sekä henkilöstön pitkä työkokemus ja prosessituntemus luovat pohjan erityyppisten prosessihäiriöiden juurisyiden ja korjaavien toimenpiteiden selvittämiseksi.
ongelmaratkaisut kaavio