logo
line
line_h
fin  suomi
1. Mekaanisen kunnon selvitykset ja kunnonvalvonta:
 
Palvelulla selvitetään prosessilinjan pyörivien toimilaitteiden mekaaninen kunto ja
kunnostustarpeet. Toimeksianto voi olla kertaluonteisesti tehtävä laitteen tai prosessilinjan
mekaanisen kunnon selvitys tai säännöllisesti tapahtuvaa ns. kunnonvalvontatoimintaa.

Saavutettavia hyötyjä ovat;
 • Prosessilinjan parempi luotettavuus
 • Suunnittelemattomien koneseisakkien pienempi riski
 • Huoltotöiden parempi suunniteltavuus ja toteutus (varaosat, resurssit, aikataulu)
 
2. Rakennedynamiikan selvitykset:
 
Rakennedynamiikan selvityksellä etsitään oikeat ratkaisut menestyksekkääseen ja
kustannustehokkaaseen tuotantolinjan uusintaan ja nopeuden- / tuotantomäärän
nostoon.
Rakennedynamiikan selvitys koostuu kentällä kohteelle tehtävistä värähtely-
tutkimuksista ja testeistä sekä kokeellisten tutkimusten tueksi suoritettavista
teoreettisista tarkasteluista.
Rakennedynamiikan selvityksessä määritetään rakenteiden ja komponenttien
värähtelydynaamiset perusominaisuudet, värähtelykäyttäytyminen sekä niiden
soveltuvuus nykyiselle ja tavoitetuotantonopeudelle.

Saavutettavia hyötyjä ovat:
 • Prosessilinjan uusintaprojektien helpompi ja kustannustehokkaampi suunnittelu
   ja toteutus
 • Rakenteiden ja yksittäisten komponenttien muutos- ja uusintatarpeiden selvitys
 • Investointien kohdistaminen oikeisiin kohteisiin
 • Empiiristä faktatietoa laitetoimittajien tutkimus- ja tuotekehitykselle
line_b
backr
Värähtelymittauspalvelut

Värähtelymittaukset ovat edellen luotettavin ja nopein menetelmä selvittää pyörivien elementtien mekaaninen kunto sekä yksittäisten komponenttien ja suurten rakenteiden värähtelydynaamiset perusominaisuudet ja värähtelykäyttäytyminen.
Värähtelymittauspalvelumme jakautuu kahteen kategoriaan tutkimusten tavoitteiden perusteella;
 
 1. Mekaanisen kunnon selvitykset ja kunnonvalvonta
 2. Rakennedynamiikan selvitykset
varaht1
varahtely4