logo
line
line_h
 svl svenska
Övertagandekontroll

CMT Solutions erbjuder en opartisk övertagandekontroll där tester utförs för att fastställa om utrustningen eller anläggningen uppfyller leveransvillkoren.

Fördelarna som kan uppnås;
 
•  Vid idrifttagning av den nya utrustningen eller anläggningen utförs en opartisk övertagandekontroll
   som underlättar och klargör kundens och leverantörens ansvar och skyldigheter under garantitiden
   och tiden därefter.
•  Säkerställer att förvärvet av den nya anläggningen / systemet uppfyller utlovade egenskaper och
   villkor före slutbetalning
•  Dokumenterad test- och mätresultat av anläggningens / systemets egenskaper, driftsdata och
   eventuella begränsningar.
•  Grundläggande dokumentation av anläggningen / systemet för kommande produktutveckling

Parametrar som skall kontrolleras är baserat på den testade anläggningens eller systemets viktigaste funktioner. Typiska mät och kontrollparametrar är;

•  Vibrationer
•  Hastigheter
•  Krafter
•  Tryck
•  Temperatur
•  Ljudnivå

vastaanotto2

vasttark1
line_b
backr