logo
line
line_h
fin  suomi
Vastaanottotarkastukset

CMT Solutions Oy tarjoaa puoluettomia vastaanottotarkastuksia, missä testein ja mittauksin selvitetään täyttääkö laite tai järjestelmä sille hankintasopimuksessa määritetyt ominaisuudet ja ehdot.

Saavutettavat hyödyt ovat;
 
•  Uuden laitteen tai järjestelmän käyttöönoton yhteydessä suoritettu puolueeton vastaanottotarkastus
   helpottaa ja selventää asiakkaan ja toimittajan keskinäisiä neuvotteluja vastuista ja velvollisuuksista
   takuuaikana ja sen jälkeen.
•  Varmistetaan ennen hankinnan loppusuoritusta, että uusi laite / järjestelmä täyttää sille määritetyt
   ominaisuudet ja ehdot
•  Dokumentoidut testaus ja mittaustulokset laitteen/ järjestelmän ominaisuuksista, toiminnasta ja
   mahdollisita rajoitteista.
•  Perustetoa laitteen / järjestelmän tuotekehitykselle

Tarkastettavat ominaisuudet ovat riippuvaisia tutkittavan laitteen tai järjestelmän päätoiminnoista. Tyypillisimpiä mitattavia ja tarkastettavia ominaisuuksia ovat;

•  Värähtelyt
•  Liikenopeudet
•  Voimat
•  Paineet
•  Lämpötila
•  Melut

vastaanotto2

vasttark1
line_b
backr