logo
line
line_h
 svl svenska
Problemlösningar

I produktionsprocessen kan "mekatroniska enheter" eller enskilda komponenter förorsaka störningar och fel som påverkar körbarhet, produktivitet och kvalitet, eller försämra systemets tillförlitlighet.
Vissa problem är ibland svåra att identifiera, eftersom de växer gradvis och man har lärt sig att leva med "tillstånden". Ofta kräver lösningen på problemet en rad speciella mätinstrument eller specifik information,
som inte fångas upp under det normala underhållsarbetet.

Problem i tillverkningsprocessen bygger ofta på brister i några av följande grundläggande delar;

 • Designen (dynamisk, statisk, termisk och kapacitet)
 • Injusteringen (parameterinställningar, reglerkretsens egenskapskontroller, komponentfel i reglerkretsen)
 • Kvalitet (tillverkning, material, etc.)
 • Konstruktion (komponenter, struktur, etc.)
 • Underhåll (smörjning, installation, skötsel, etc.)

CMT´s verksamhet bygger på många års erfarenhet med att lösa olika problem inom olika områden.
CMT´s erfarenhet och teknisk know-how tillsammans med ett brett utbud av mät- och testutrustning hjälper kunden att hitta en snabb och prisvärd lösning på olika problem.

En problemlösningsprocess kan se ut:

 • Företagets underhålls- och produktionspersonal intervjuas
 • Förebyggande underhålls- och konditionsövervakningssystemet analyseras
 • Fältmätningar och studier görs för att inringa och begränsa problemet
 • Kontroll av utförda mätningar och tester
 • Analys av resultat
 • Slutlig rapport med rekommendationer till åtgärder och skälen för att eliminera problemet

Garanti

CMT vill visa att företagets arbete är av hög kvalitet genom att erbjuda en garanti på resultatet.
Om CMT av någon anledning inte kan lösa uppgiften och åtagandet, fakturerar CMT inte kunden för utfört arbete, utan bara för res- och logikostnader.
line_b
backr