logo
line
line_h
fin  suomi
Ongelmanratkaisut

Tuotantoprosessissa, mekatronisessa laitteessa tai yksittäisessä rakenteessa esiintyvät häiriöt ja viat aiheuttavat ajettavuus-, tuottavuus- ja laatuongelmia tai huonontavat järjestelmän käyttövarmuutta. Ongelmia on joskus vaikeaa tunnistaa, koska ne ovat syntyneet vähitellen ja niiden kanssa on opittu "elämään". Usein myös ongelman ratkaiseminen vaatii erityismittalaitteita tai tietoa, josta ei päivittäisessä kunnossapidossa
ole kokemusta.

Tuotantoprosessissa esiintyvien ongelmien perussyyt johtuvat usein puutteista jossain seuraavista;

 • Mitoitus (dynaaminen, staattinen, terminen ja kapasiteetti)
 • Säätö (parametrointi, säätöpiirin ominaisuudet, säätöpiirin komponenttiviat…)
 • Laatu (valmistus, materiaali, ...)
 • Suunnittelu (komponentit, rakenne, …)
 • Kunnossapito (voitelu, asennus, huolto, …)

Toimintamme perustuu vuosien kokemukseen erilaisten ongelmien ratkaisemisiin erilaisissa laitoksissa ja hyvin erityyppisissä ongelmissa. Kokemuksemme, tekninen tietotaitomme yhdessä monipuolisten mittaus-
ja testilaitteiden kanssa auttavat ongelman nopeaan ja taloudelliseen ratkaisuun.

Ongelmanratkaisuprosessi:

Tyypillinen ongelmanratkaisu etenee seuraavasti
 
 • Yrityksen kunnossapito- ja tuotantohenkilöstön haastattelut
 • Ennakkohuollon- ja kunnonvalvontajärjestelmän tulosten analysointi
 • Kenttämittaukset ja tutkimukset ongelman rajaamiseksi
 • Tarkentavat lisämittaukset ja testaukset
 • Tulosten analysointi
 • Loppuraportti toimenpidesuosituksineen ja perusteluineen ongelman poistamiseksi

Takuu

Haluamme osoittaa, että työmme on laadukasta ja tuloksekasta antamalla takuun ongelmanratkaisemisesta. Mikäli emme jostakin syystä pystyisi ratkaisemaan ottamaamme tehtävää, emme veloita asiakkaaltamme suoritetusta työstä, vaan ainoastaan kiinteät kustannukset.
line_b
backr