logo
line
line_h
 svl svenska
Skräddarsydda underhållsanalytiska tjänster

I all processutrustning och i ingående komponenter, kommer mekaniskt tillstånd och prestanda att försämras med tiden.

Ofta är dessa förändringar inte tillräckligt kända och man ser inte alltid sambandet mellan processlinjens kvalitet och körbarhetsproblem, eller ökning av materialkostnaderna.

Det bästa och billigaste sättet att minimera ovanstående situation är att rutinmässigt och regelbundet utföra skräddarsydda tillståndsanalyser.

CMT's tillståndsanalyser inriktas på de punkter som kräver särskild kunskap, erfarenhet samt test- och analysutrustning som ofta saknas i den egna underhållsorganisationen.

Den typen av utrustningar kallas med ett gemensamt namn för "Mekatroniska enheter." Mekatronik är ett teknikområde , där maskinen är en kombination av mekanisk konstruktion, el-automation, hydrauliska och / eller pneumatiska enheter (t.ex presspartiet på en pappersmaskin).

Exempel på CMT's tillståndsanalyser
 • Mekatronisk underhållsanalys
   - Filtspännanordningar och styrningar
   - Presspartiet, beläggningsstationer och kalandernypets inställningssystem
   - Filtens och papprets banspänningmätutrustning

 • NDT-inspektioner
   - Sprickor i sugvalsbeläggning
   - Sprickor i ramkonstruktioner, valsar och axeltappar
   - Korrosion i ramkonstruktioner

Fördelar som kan uppnås;
 • Högre tillförlitlighet i processlinjen
 • Lägre risk för oförutsedda maskinstopp
 • Förbättrad fuktprofil av pappersbana
 • Energibesparingar
 • Längre livslängd för viror och filtar
kunto_a
line_b
backr
kunto3
kunto2
kunto1