logo
line
line_h
fin  suomi
Kuntoanalyysipalvelut

Kaikkien prosessilaitteiden ja yksittäisten komponenttien toiminta, mekaaninen kunto ja suorituskyky heikkenee ajan myötä.

Usein näitä muutoksia ei tunnisteta eikä osata yhdistää niitä prosessilinjan laatu- ja ajettavuusongelmiin tai kohonneisiin materiaalikustannuksiin.

Paras ja edullisin tapa minimoida em. ongelmat on prosessilaitteelle tai komponentille säännöllisesti suoritettavat räätälöidyt kuntoanalyysit.

Tarjoamamme kuntoanalyysit kohdistuvat kohteisiin, joiden toimintaperiaate tai erityispiirteet vaativat erityistä tietotaitoa, kokemusta sekä testaus- ja analysointikalustolta ominaisuuksia, joita ei aina laitoksen omasta kunnossapito-organisaatiosta löydy.

Näitä prosessilaitteita kutsutaan yleisnimikkeellä ”Mekatroniset laitteet”. Mekatroniikka on tekniikan ala-/ alue, missä yhdistyy koneen mekaaninen rakenne, sähkö-automaatio, hydrauliikka ja / tai pneumatiikka yhdeksi kokonaisuudeksi (esim. paperikoneen puristin).

Esimerkkejä kuntoanalyyseistamme
 • Mekatroniikan kuntoanalyysit
   - Kudosten kiristimet ja ohjaimet
   - Puristin-, päällystysasemien ja kalanterinippien kuormitusjärjestelmät
   - Kudosten ja paperiradan kireydenmittausjärjestelmät

 • NDT-tarkastukset
   - Imutelojen vaippojen särötarkastukset
   - Rakenteiden ja komponenttien särötarkastukset
   - Rungostojen korroosiotarkastukset

Saavutettavia hyötyjä;
 • Prosessilinjan parempi luotettavuus
 • Odottamattomien koneseisakkien pienempi riski
 • Parantunut rainan kosteusprofiili
 • Energiasäästö
 • Viirojen ja huopien pidempi käyttöikä
kunto_a
line_b
backr
kunto3
kunto2
kunto1