logo
line
line_h
 svl svenska
Utbildning

Våra utbildningstjänster är alltid anpassade till kundens behov och till personalens kompetens.
I utbildningen ingår en teoretisk del, men tyngdpunkten ligger på praktisk tillämpning och exempel.

Om utbildningen sker på plats hos kunden genomförs delar av övningarna i kundens egen verksamhetsmiljö och egen maskinutrustning.

Vid utbildningen används kundens egna utrustningar. Där så är lämpligt används CMT´s verktyg och mätutrustning.

Utbildningen syftar till att förbättra kundens egen förmåga att utföra och tolka vibrationsmätningar, konditions- och tillståndskontroll i sin egen maskinpark och att tillgodogöra sig vibrationsdynamikens betydelse vid såväl det dagliga arbetet som inför kommande investeringar.

Exempel på utbildningsrubriker
 
 • Vibrationsmätningsteknik
 • "Condition Monitoring"
 • Analys av vibrationsmätningar
 • Tillstånds och idrifttagningskontrollsystem
koul

 • Konstuktionsdynamik
 • Övertagandekontroll
line_b
backr