logo
line
line_h
fin  suomi
Koulutus

Koulutuspalvelujemme sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja henkilöstön lähtötietojen mukaan.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta, mutta pääpaino on käytännön harjoittelussa ja esimerkkeissä. Jos koulutus tapahtuu asiakkaan tiloissa, tällöin käytännön harjoittelu suoritetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Koulutuksessa käytetään asiakkaan omia värähtely- ja kunnonvalvontatyökaluja ja tarpeen mukaan yrityksemme laajaa mittauskalustoa.

Koulutusten tavoitteena on parantaa asiakkaan omia valmiuksia värähtelymittaustekniikan ja kunnonvalvonnan alueella sekä valmiuksia huomioida värähtelydynamiikan merkitys laiteinvestoineissa ja päivittäisessä toiminnassa.

• Värähtelymittaustekniikka
• Kunnonvalvonta
• Värähtelymittaustulosten analysointi
koul

• Kunnon- ja käynninvalvontajärjestelmät
• Rakennedynamiikka
• Vastaanottotarkastus
line_b
backr