logo
line
CMT Solutions Oy
top4v
 svl svenska
Högteknologisk kontroll av underhåll

CMT Solutions Oy erbjuder kvalificerade underhållstjänster till kunder inom pappers-, massa- och process-industrin för mätning, kontroll och analys av aktuell underhålls-situation.

Företagets kunnande grundar sig på högteknologisk insamling och bearbetning av insamlade mätvärden i förening med personalens över 25 års branscherfarenhet.

Företaget erbjuder opartiska och sakkunniga mät-, kontroll- och analystjänster i absolut teknologisk framkant för att kartlägga och fastställa egenskaper och funktioner i maskiner, utrustningar och anslutande system samt ger förslag på lösningar för identifierade problem.

CMT garanterar nöjda kunder genom en högklassig kvalitet på företagets tjänster.


Mål
 
CMT´s mål är att genom de erbjudna tjänsterna öka effektivitet och tillgänglighet hos kundens utrustning genom att kostnadseffektivt säkerställa, kontrollera, utveckla och förbättra utrustningens funktion..

Vision
 
CMT´s vision är att betjäna sina kunder på ett sådant sätt att CMT hjälper till med sin erfarenhet och kunskap kring kontroll av kundens processer så att kunden istället kan koncentrera sig på den egna kärnverksamheten och dess utveckling.
upm
line_b
backr