logo
line
line_h
fin  suomi
Kunnossapidon kehitys
 
Kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa myös laitosten kunnossapitoon kohdistuvat haasteet ovat kasvaneet.
Merkittävimmät haasteet ovat tuotantoprosessin häiriöttömyys, ehkäisevän kunnossapidon tehokkuus, henkilöstön osaaminen, motivaatio ja riittävyys sekä tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö.
 
Yrityksellämme on laaja kokemus eri teollisuuden alojen kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista, kuten ennakkohuolto, työnsuunnittelu, kunnossapidon huolto-, korjaus- ja käyttöönottotehtävät.
 
Tarjoamme asiakkaillemme kunnossapidon kehityspalveluja, joiden avulla yhdessä asiakkaan tietotaidon ja kokemusten kanssa, kehitämme laitoksen kunnossapidosta tuottavampaa toimintaa.
 
Tarjoamme asiakkaillemme kunnossapidon kehitysprojekteja seuraavilta alueilta;
 
  - Ennakkohuolto
 
  - Voiteluhuolto
 
  - Kunnon-ja käynninvalvonta
 
  - Metatiedonkeruu ja kenttäkartoitukset kunnossapidon tietojärjestelmiä varten
 
Yrityksellämme on käyttökokemusta useista eri kunnossapidon tietojärjestelmistä;
 
  - Kunnossapitojärjestelmät (Arttu, SAP, PowerMaint, Maximo)
 
  - Voiteluhuollon ohjaus-ja tietojärjestelmät (Shell, Mobil)
 
  - Kunnonvalvonnan tietojärjestelmät (Sensodec, CSI, Microlog)
line_b
backr