logo
line
line_h
 svl svenska
Fuktprofilproblem
 

Problemet:
Problemet var pappersbanans ojämna fuktprofil, vilket förutom kvalitetsproblem även orsakade
körbarhetsproblem för maskinen.
Kunden hade i sina egna undersökningar härlett problemet till presspartiet.
 
Orsaker:
För att lösa problemet undersöktes pressnypets tryckmekanismfunktion, mekaniska skick och den
faktiska pressnypskraften mellan driv- och förarsidan.
Undersökningen visade att den grundläggande orsaken till pappersbanans ojämna fuktprofil
förorsakades av 3:e pressens nypkraftsskillnad mellan förar- och drivsida.

 case71
3:e pressens ojämna nypskraft verifierades också av att 3:e pressens fuktprofil gav effekten att maskinens drivsida var märkbart torrare än förarsidan.
case72
case73
Lösning:
Massafördelningen i 3:e pressens nypvals var inte jämnt fördelad mellan förar- och drivsida. Drivsidan är tyngre beroende på växellådan och drivaxelns påverkan.
Detta hade inte beaktats av maskinleverantören vid konstruktionen av nypbelastningskurvan. Effekten blev att när man har samma
tryck på förar- och drivsidan, blir drivsidans pressnypskraft större
än förarsidans.
Problemet löstes när 3:e pressen fick ny belastningskurva med hänsyn tagen till skillnaden i massa mellan förar- och drivsidan.

case74
line_b
backr