logo
line
line_h
fin  suomi
Kosteusprofiiliongelma
 
Ongelma:
Ongelmana oli paperiradan vino kosteusprofiili, joka aiheutti laatuongelman lisäksi paperikoneella
mm. ajettavuusongelmia.
Asiakas oli omien selvitysten perusteella rajannut ongelman syntyvän puristinosalla.
 
Ongelman syyt:
Profiiliongelman selvittämiseksi tutkittiin puristinosan nippien kuormitusjärjestelmän toiminta,
mekaaninen kunto ja todelliset nippivoimat hoito- ja käyttöpuolen välillä.
Tutkimukset osoittivat, että perussyynä paperiradan vinoon kosteusprofiilii johtuu 3.puristimen
nippivoimien eroista hoito- ja käyttöpuolen välillä.

 case71
3.puristimen vinoa nippivoimaa tuki myös 3.puristimen kosteusprofiili, jossa huovan käyttöpuoli oli merkittävästi kuivempi hoitopuoleen nähden.
case72
case73
Ratkaisu:
3.puristimen nippitelan massajakauma ei ole tasainen hoito- ja käyttöpuolen välillä. Käyttöpuoli on raskaampi telavaihteesta ja käyttöakselista johtuen.

Tätä ei oltu huomioitu konetoimittajan osalta viivapainekäyriä määritettäessa. Tästä aiheutui se, että käytettäessä samaa kuormituspainetta hoito- ja käyttöpuolella, käyttöpuolen nippivoima on suurempi hoitopuoleen verrattuna.
Ongelma ratkesi kun 3.puristimella otettiin käyttöön uudet viivapainekäyrät hoito- ja käyttöpuolelle, jotka huomioivat telan massajakaumaerot.
case74
line_b
backr