logo
line
line_h
 svl svenska
Inloppslådans tryckpulsationer
 
Problemet:
Papperets ostabila släpp från centrumvalsen, med resultat att pappersmaskinens hastighet måste sänkas.
Anledning:
Problemet berodde på kraftiga tryckpulsationer i inloppslådans läppöppning.

case61 
case63aen
Klicka större bild
Tryckpulsationerna berodde på följande tre faktorer;
 

 1. Inloppslådans luftkudde hade varierande lufttryck, vilket orsakade att luftkuddens luft läckte kontinuerligt ut via
     inloppslådans överströmningsledning in i viragropen.

 2. Inloppslådans nivåreglerventil felaktig
 3. Inloppslådans befintliga tryckpulsförstärkare styrs av matningspumpens reglerkrets vilken synkroniserar tryckpulsvariationen
     som förstärker inloppslådans pulsationer.
Lösning;
 

•  Inloppslådans nivåreglerventil byts ut
•  Inloppslådans nivåreglering justeras till rätt nivå
•  Inloppsmatarpumpens justerparametrar ändras så att systemet
   inte kommer att korrigera de snabba tryckvariationerna.

case62
line_b
backr