logo
line
line_h
 svl svenska
Övertagandekontroll

Kunden har köpt en ny filtsträckare till presspartiet. Kontraktet stipulerade att sträckaren inte fick ge störande vibrationer vid pappersmaskinens produktionshastighet 800 - 1000 m / min. För att säkerställa detta genomfördes övertagandebesiktning av sträckaren före godkännande.
 
Utförandekontroll:
Vid utförandekontrollen utreddes om den nya filtsträckaren uppfyllde leveranskraven vad gällde vibrationsdynamik och vibrationsegenskaper.
 
På filtsträckaren genomfördes följande vibrationskontroller:
 1. Hastighetsprov
 2. Modal-analys
 
Resultat:
Hastighetprovet visade att filtsträckaren vibrerade kraftigt i axiell riktning när presspartiets hastighet låg i området
860 till 960 m / min.
Filtsräckarens modalanalysresultat visade att anledningen till filtsträckarens axialvibrationer var att filtsträckarens axiella nedre egenfrekvens (9,5 Hz)orsakade resonans på filtsträckarens (Ø513mm) rotationsfrekvens.

Åtgärder;
Med tanke på att sträckarens egenskaper inte anses ha följt avtalsvillkoren, ändrade leverantören utan kostnad sträckarens styvhet i axialritning, vilket gjorde att all resonans försvann inom det aktuella hastighetområdet 800 - 1000 m / min.
line_b
backr