logo
line
line_h
fin  suomi
Vastaanottotarkastus

Asiakas hankki puristinosalle uuden huovankiristimen. Hankintasopimuksessa määritettiin, ettei kiristimessä saa esiintyä häiritseviä värähtelyjä paperikoneen tuotantonopeusalueella 800 – 1000 m/min. Tämän varmistamiseksi kiristimelle suoritettiin vastaanottotarkastukset.
 
Vastaanottotarkastus:
Vastaanottotarkastuksella selvitettiin, täyttääkö uuden kiristimen värähtelydynaamiset ominaisuudet ja värähtelykäyttäytyminen asiakkaan hankintakriteereissään esittämät vaatimukset.
 
Kiristimen rakenteelle suoritettiin seuraavat värähtelytutkimukset:
 1. Nopeuskokeet
 2. Moodianalyysit
 
Tulokset:
Nopeuskoe osoitti, että kiristinrakenne värähteli voimakkaasti aksiaalisuunnassa puristinosan nopeusalueella 860 – 960 m/min.
Kiristinrakenteen moodianalyysitutkimukset osoittivat, että syynä kiristimen aksiaalisuunnan värähtelyihin oli kiristinrakenteen alimman ominaistaajuuden (9.5 Hz) herääminen resonoimaan kiristintelan (Ø513mm) pyörimistaajuudella.

Toimenpiteet;
Koska kiristimen ominaisuudet eivät täyttäneet hankintasopimuksen ehtoja värähtelykäyttäytymisensä suhteen, kiristimen toimittaja muutti ehdoitta kiristimen aksiaalisuunnan jäykkyyttä suuremmaksi rakenteellisilla muutoksilla, jolloin kiristin ei enää resonoinut tuotantonopeusalueella 800 – 1000 m/min.
line_b
backr