logo
line
line_h
 svl svenska
Konstruktionsdynamisk studie som hjälp i produktutvecklingen

case2n1
Åtgärder
Konstruktionsdynamik analysen visade att de korrigerande åtgärderna borde inriktas på;
 - Pumpens / elmotorns stativ och vibrationsisolering
 - För att öka styvheten på pumpens stativ monterades en förstyvningsplåt på stativets ovansida
 - Processens rörledningsdelar isoleras från pumpramen.

Efter genomförda förändringar på pumpenheten uppfyllde pumpen nu den krävande standardens MIL-STD-740 (1986/12/30) specificerade vibrationsvärden.


Pumptillverkaren skulle leverera en pump till en miljö där pumpen måste uppfylla den mycket krävande standarden MIL-STD-740 (1986/12/30) gällande vibrationsvärden.

Vid provkörning av pumpen upptäckte tillverkaren att pumpen inte uppfyllde standarden gällande vibrationsvärdena, men kundens undersökningar gav inga fide till korrigerande åtgärder.

Byggdynamisk studie
CMT Solutions genomförde en byggdynamisk analys av pumpen vid installationen som inkluderade följande vibrationskontroller

 - Pumpens vibrationsbeteende och responsdatamätningar under normal
   pumpningsprocess.
 - Pumpningsprocessens vibrationsmodellering (ODS)
 - Pumpens egenfrekvensmätningar
 - Pumpens modalanalyser

Pumpningsprocessens tidigare resultat visade, att vibrationsvärdena vid låga frekvenser märkbart överskridit de acceptabla vibrationsvärdena.
line_b
backr