logo
line
line_h
fin  suomi
Rakennedynamiikan selvitys tuotekehityksen apuna

case2n1
Toimenpiteet
Rakennedynamiikan selvitys osoitti, että korjaavat toimenpiteet tulee kohdistaa;
 - Pumpun / sähkömoottorin alustan tärinäeristimiin
 - Pumppuyksikön kehikon jäykkyyden lisäämiseen, joka toteuttiin kehikon päälle asennettulla jäykistelevyllä
 - Prosessiputkiston eristämiseen itse pumppuyksikön rungostosta.

Tehtyjen edullisten muutosten jälkeen pumppuyksikkö täytti vaativan standartin MIL-STD-740 (30.12.1986) määrittelemät värähtelyraja-arvot.


Laitevalmistaja oli toimittamassa pumppuyksiköitä kohteeseen, jossa pumppuyksiköitten tuli täyttää äärimmäisen vaativan standartin MIL-STD-740 (30.12.1986) määrittelemät värähtelyraja-arvot.

Koeajoissaan laitevalmistaja havaitsi, ettei pumppuyksikkö tule täyttämään standardin määrittelemiä värähtelyraja-arvoja, mutta tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ei tutkimukset tuoneet ilmi.

Rakennedynamiikan selvitys
CMT Solutions suoritti pumppuyksikölle koeajopaikalla rakennedynamiikan selvityksen, joka sisälsi seuraavat värähtelytutkimukset

 - Pumppuyksikön värähtelyherätteiden ja -vasteiden mittauksen normaalin
   pumppausprosessin aikana.
 - Pumppausprosessin aikaisten värähtelyiden mallituksen (ODS)
 - Pumppauyksikön ominaistaajuusmittaukset
 - Pumppausyksikön moodianalyysit

Pumppausprosessin aikaiset tulokset osoittivat, että matalilla taajuuksilla värähtelytasot ylittivät merkittävästi hyväksyttävät värähtelyraja-arvot.
line_b
backr