logo
line
line_h
 svl svenska
Vibrationsproblem
case1n2

Transientchockens energi var tillräcklig för att framkalla rullmaskinens golvplattans vertikala egenfrekvensresonans.

case1n
Lösning:
Problemet försvann när det skadade lagret ersattes med ett nytt lager.

 
Problemet
Produktionspersonalen observerade att golvplattan under Popecylindern  vibrerade kraftigt under drift. Orsaken till dessa vibrationer gick inte att faställa.

Orsaken till problemet
Orsaken till problemet utreddes genom att studera Popecylindern utifrån dess konstruktion, dess dynamik och mekaniska tillstånd.
 
Utredningen visade att orsaken till problemet var ett skadat lager i Popecylindern.
 
Den yttre lagerringen var sprucken, vilket ledde till Popecylinderns rotationsfrekvensens transientchock.

line_b
backr