logo
line
line_h
fin  suomi
Värähtelyongelma
case1n2
Tämän transientin iskun energia oli riittävä herättämään rullaimen lattialaatan pystysuuntaisen ominaistaajuuden resonoimaan.

case1n
Ratkaisu:
Ongelma poistui kun vaurioitunut laakeri korvattiin uudella laakerilla.

 
Ongelma
Tuotantohenkilöstö havaitsi kiinnirullaimen takana olevan lattialaatan värähtelevän aika-ajoin erittäin voimakkaasti.

Ongelman syyt
Ongelman syiden ja korjaavien toimenpiteiden selvittämiseksi tutkittiin kiinnirullaimen ja sen ympäristön rakennedynamiikka ja mekaaninen kunto.

Tutkimukset osoittivat, että ongelman perussyynä oli kiinnirullaimen rullaussylinterin vaurioitunut laakeri.

Laakerin ulkokehä oli poikki, josta aiheutui rullaussylinterin pyörimistaajuudella transientti isku.

line_b
backr